18-Voltová Akumulátorová Okru?ná píla KS 18 LTX 57 - sk

?ahká. ?ikovná. Max. 57 mm.

?ahká akumulátorová okru?ná píla so silnym priechodom pre univerzálne nasadenie na stavbách.

18-Voltovy Akumulátorovy Hoblík HO 18 LTX 20-82

Pre mobilné nasadenie.

Plynule nastavite?ná h?bka hob?ovania a zrá?ania.
  Excentrická brúska SXE 150

  Nová bezuhlíková excentrická brúska: ?ahká, kompaktná a vykonná.

  Extrémne ?ahká a plochá excentrická brúska so symetrickou kon?trukciou pre jednoduchú vymenu rúk alebo obsluhovanie obidvomi rukami.

  LiHD Akumulátorová technológia

  Revolu?ná akumulátorová technológia pre nové maximálne vykony.


  S inovatívnymi Metabo LiHD akumulátormi teraz ?tartujeme novú technologickú revolúciu: ?as chodu sme pred??ili a? o 87 %. S a? o 67 % vy??ím vykonom sa teraz dostávame prvykrát do novych dimenzií, ktoré doteraz vyzerali pre akumulátorové náradie nedosiahnute?né. Tym m??eme teraz myslie? aj na aplikácie, ktoré boli doteraz vyhradené vyhradne strojom poháňanych káblom.

  18-Voltová Akumulátorová 3-rychlostná V?ta?ka so skrutkova?om

  3 - rychlostná bezuhlíková sila a? 120Nm

  3. rychlos? s vysokym po?tom otá?ok: Max. 3.800 /min – pre roz?írenú oblas? nasadenia a e?te rychlej?í postup v?tania.

  Novy virtuálny showroom spolo?nosti Metabo

  Za?nite virtuálnu prehliadku v na?om showroome!

  Nechajte sa virtuálne vies? produktovym radom a spoznajte spolo?nos?, zna?ku, produktovy program, slu?by a platformu akumulátorovych zdrojov CAS pre mnohé zna?ky.

  Termíny
  Termíny

  V?etky termíny vystav Metabo na jeden poh?ad.

  XXL Záruka - 3 ro?ná záru?ná doba Metabo
  XXL Záruka - 3 ro?ná záru?ná doba Metabo

  Na?e elektrické náradie vydr?í obzvlá?? dlho. Preto?e sa nemusí tak ?asto opravova?, poskytuje Metabo mo?nos? pred??enia záru?nej doby  - XXL-záruku. Ak sa zaregistrujete, bude Va?a ?tandardná záru?ná doba pred??ená na 3 roky.

  Termíny
  Newsletter - teraz sa zaregistrova?!

  V pravidelnych ?asovych intervaloch sa exkluzívne dozviete v?etko oh?adom noviniek, akcií, vystav a e?te ove?a viac. Zaregistrujte sa okam?ite a absolútne bez problémov prostredníctvom Va?ej e-mailovej  adresy pre Metabo Newsletter. Takto v budúcnosti nezme?káte ?iadne novinky od Metaba.

  Metabo - Professional power tool solutions

  Metabo ponúka inovatívne systémové rie?enia v oblasti náradia a príslu?enstva s oh?adom na budúcnos? a? po servis, ktory sa vyplatí dnes a aj zajtra. Profesionálom po celom svete ponúkame rozsiahly sortiment  s d?razom na kompeten?né oblasti v kovoobrábaní, ako aj na stavbách a pri renováciách.

  少妇高潮太爽了在线观看-丰满少妇高潮惨叫正在播放